Motie Van Esch c.s. over de finan­ciële bijdrage die het Rijk zal leveren aan de finan­ciering van de omge­vings­diensten


7 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Commissie Van Aartsen concludeert dat het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel) niet goed functioneert waardoor vermijdbare milieuschade ontstaat,

constaterende dat veel van de aanbevelingen, zoals het versterken van de omgevingsdiensten, ook financieel hun beslag zullen hebben,

constaterende dat het de Commissie van Aartsen adviseert dat het Rijk moet bijdragen aan de financiering van de omgevingsdiensten,

van mening dat het onwenselijk is als de versterking van de omgevingsdiensten en het aanpassen van het VTH-stelsel pas bij de begroting voor 2023 geregeld kan worden,

verzoekt de regering nog voor de komende begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat de Kamer te informeren over de financiële bijdrage die geleverd zal worden en waar deze financiële ruimte nu al gevonden of gecreëerd kan worden,

verzoekt de regering daarbij het uitgangspunt van ‘de vervuiler betaalt’ leidend te laten zijn,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch
Beckerman
Bouchallikht


Status

Verworpen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over stoppen met het afschieten van vogels rondom luchthavens

Lees verder

Motie Van Esch/Beckerman over het kiezen voor het scenario dat de meeste milieuwinst oplevert

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer