Motie Van Esch over in de voor­lichting over houtstook geen infor­matie over schoner stoken opnemen waarvoor geen weten­schap­pe­lijke basis is


7 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het RIVM aangeeft geen wetenschappelijke basis te hebben dat de Zwitserse stookmethode een schonere manier van stoken is waarbij er minder overlast en/of schade aan de gezondheid ontstaat,

overwegende dat de overheid haar burgers moet voorlichten over houtstook met op wetenschap gebaseerde informatie, waarbij eerlijke informatie over de volksgezondheid essentieel is,

verzoekt de regering om in de voorlichting over houtstook geen informatie op te nemen over 'schoner stoken' waarvoor geen wetenschappelijke basis is dat er daadwerkelijk minder overlast en/of minder schade aan de gezondheid ontstaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen