Motie Van Esch/Beckerman over een nationaal totaal­verbod op de toepassing van PFAS


7 oktober 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat PFAS schadelijk is voor mens en milieu en niet of nauwelijks afbreekt in het milieu,

Overwegende dat het risico op onbekende schadelijke langetermijneffecten moet worden voorkomen,

Constaterende dat het RIVM heeft aangetoond dat het gebruik van PFAS zo veel mogelijk moet worden beperkt,

Overwegende dat het aangekondigde nationale verbod op het gebruik van PFAS-stoffen enkel van toepassing is op voedselcontactmaterialen,

Overwegende dat er een traject is ingezet voor een Europese verbod op niet-noodzakelijke toepassingen van PFAS, maar dat de restricties die hieruit volgen pas vanaf 2025 van toepassing worden,

Constaterende dat een totaalverbod op de toepassing van PFAS ook nationaal kan worden geregeld,

Verzoekt de regering te komen met een nationaal totaalverbod op de toepassing van PFAS,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga