Motie Van Esch over groene-aanslag­rei­nigers met DDAC verbieden voor parti­culier gebruik


7 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat groene-aanslagreinigers met de werkzame stof didecyl-dimethyl-ammoniumchloride chemische brandwonden kunnen veroorzaken bij inname door mensen en dieren, en dat dit vooral bij katten voorkomt,

verzoekt de regering om groene-aanslagreinigers met het giftige didecyl-dimethyl-ammoniumchloride te verbieden voor particulier gebruik,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GL, BIJ1, BBB, DENK, PvdA, Volt

Tegen

PVV, D66, Den Haan, CDA, FVD, CU, VVD, SGP, Omtzigt, JA21, Van Haga