Motie Bouchal­likht/Van Esch over een inzet binnen Europa om zo snel mogelijk te komen tot een volledig verbod op PFAS


7 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat PFAS-stoffen zeer schadelijk zijn en niet thuishoren in het lichaam, het milieu en het drinkwater,

constaterende dat de EFSA-opinie en het rapport van RIVM tot geen andere algemene conclusie kunnen leiden dan dat de concentraties PFAS in het milieu sterk moeten worden teruggedrongen,

overwegende dat een bronaanpak de enige juiste manier is om te voorkomen dat een persistente stofgroep als PFAS in het milieu en het (drink-)water terechtkomt,

constaterende dat het huidige initiatief om te komen tot een verbod op nietessentiéle toepassingen van PFAS te beperkt is en nog jaren op zich zal laten wachten,

verzoekt de regering om zich binnen Europa in te zetten op het zo snel mogelijk realiseren van een volledig verbod op PFAS,

en gaat over tot de orde van de dag,

Bouchallikht
Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

PVV, FVD, CU, VVD, SGP, DENK, JA21, Van Haga