Motie Van Dijk/Ouwehand: maak meer middelen vrij voor cultuur


2 juli 2015

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende, dat door de cultuursector is vastgesteld dat een extra investering 70 miljoen euro nodig is om te blijven functioneren op het huidige niveau,

Overwegende dat de Raad voor Cultuur heeft geadviseerd om 29,5 miljoen euro extra te investeren in cultuur,

Constaterende dat OCW 18,6 miljoen euro uit het eigen budget heeft vrijgemaakt voor cultuur,

Verzoekt de regering, zodra daar ruimte voor is, extra middelen vrij te maken voor cultuur,

En gaat over tot de orden van de dag.

Jasper Van Dijk

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD, GrK├ľ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, 50PLUS, GrBvK, Houwers, VanVliet, Klein