Motie Ouwehand: cultuur­edu­catie in basis- en voort­gezet onderwijs


2 juli 2015

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat het belang van cultuureducatie breed erkend wordt en dat er behoefte is aan samenhangend beleid,

Constaterende dat zowel de overheid als de particuliere sector investeert in cultuuronderwijs, maar dat de huidige inspanningen zich vooral richten op het basisonderwijs,

Verzoekt de regering samen met de particuliere sector een plan op te stellen om cultuureducatie een integraal onderdeel te maken van het lesprogramma in het basis- en voortgezet onderwijs,

En gaat over tot de orde van de dag.

OuwehandStatus

Verworpen

Voor

SP, CDA, GL, PvdD, GrK├ľ, Houwers

Tegen

VVD, PvdA, PVV, D66, CU, SGP, 50PLUS, GrBvK, Houwers