Motie Van Dijk/Ouwehand: geen btw-verhoging in cultuur­sector


2 juli 2015

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Van mening dat een BTW-verhoging in de cultuursector zeer negatief uitpakt voor culturele instellingen zoals theaters en musea, maar ook voor films en boeken,

Verzoekt de regering niet over te gaan tot een BTW-verhoging in de cultuursector,

En gaat over tot de orde van de dag.

J. van Dijk

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen