Motie Van Dijk-Ouwehand: ex-ante-evaluatie uitvoeren van de Wet studie­voor­schot hoger onderwijs, beter genaamd leen­stelsel of studie­schul­den­stelsel


5 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met het leenstelsel een aanzienlijke stelselwijziging wordt doorgevoerd;

constaterende dat de effecten van de Wet studievoorschot hoger onderwijs aanzienlijk kunnen zijn;

verzoekt de regering, een ex-ante-evaluatie uit te voeren van de Wet studievoorschot hoger onderwijs, beter genaamd leenstelsel of studieschuldenstelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, CDA, PVV, CU, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, D66, GL, SGP, 50+Baaij, 50+Klein, GrBvK, VanVliet