Amen­dement om de groei van de melk­vee­hou­derij niet 'verant­woord' te noemen


12 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het wetsvoorstel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

In de beweegreden vervalt: verantwoorde.

Toelichting:

Dit amendement regelt dat het woord “verantwoorde” in de (citeer)titel van de wet komt te vervallen. Of de groei van de melkveehouderij die deze wet mogelijk maakt verantwoord zal zijn, moet immers nog maar blijken. Indieners zijn van mening dat we niet op de zaken vooruit moeten lopen.
Indien dit amendement wordt aangenomen, vervalt in het opschrift van het wetsvoorstel telkens: verantwoorde.

Ouwehand
Thieme


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet