Motie Van der Ham/Ouwehand over een ticke­theffing voor gebruikers van vlieg­verkeer


20 december 2006
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat vliegverkeer bijdraagt aan klimaatverandering en dat in het kader van "de vervuiler betaalt" gebruikers van vliegverkeer zouden moeten bijdragen aan het compenseren van de vervuiling, veroorzaakt door vliegverkeer;
overwegende, dat binnen de Europese Unie in Frankrijk, Engeland, Denemarken en Malta en erbuiten in nog honderd landen een ticketheffing bestaat;
verzoekt de regering een ticketheffing te ontwerpen en de opbrengsten daarvan aan onder andere duurzaam vliegverkeer te besteden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham
Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SGP, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Thieme c.s. over een verbod op het onverdoofd ritueel slachten

Lees verder

Motie Ouwehand c.s. over het niet strijdig mogen zijn van milieuvergunningen met de Natuurbeschermingswet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer