Motie Thieme c.s. over een verbod op het onver­doofd ritueel slachten


12 december 2006

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het onverdoofd ritueel slachten van dieren op grote ethische bezwaren in de Nederlandse samenleving stuit;
constaterende, dat het onverdoofd ritueel slachten geen wetenschappelijke legitimatie of noodzaak kent;
constaterende, dat het onverdoofd ritueel slachten reeds in landen als Oostenrijk, Denemarken, Finland en Estland verboden is;
constaterende, dat Nederland zich ontwikkelt tot een exportland van vlees afkomstig van onverdoofd ritueel geslachte dieren;
constaterende, dat verdoving voorafgaand aan ritueel slachten geen enkel feitelijk bezwaar kent;
verzoekt de regering een verbod in te stellen op het onverdoofd ritueel slachten,
en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD, PVV, SP, VVD

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, SGP

Lees onze andere moties

Motie Thieme c.s. over de verrijkte kooi

Lees verder

Motie Van der Ham/Ouwehand over een ticketheffing voor gebruikers van vliegverkeer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer