Motie Van den Hul/Ouwehand c.s. over betrekken van dias­po­ra­or­ga­ni­saties bij nieuw beleid


23 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat diaspora in Nederland een belangrijke rol speelt bij de door Nederland ondersteunde ontwikkeling in betreffende herkomstlanden;

verzoekt de regering diasporaorganisaties actief te betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid dat raakt aan de betreffende herkomstlanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul
Diks
Hijink
Ouwehand
Kuzu


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD