Motie Van Raan: Onderzoek en stap­penplan adviezen in het rapport Fiscale vergroening van Plan­bureau voor de Leef­om­geving


27 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens het Planbureau voor de Leefomgeving bedrijven jaarlijks een milieuschade van 7 miljard euro veroorzaken, maar dat 55% van het totale gebruik van energie niet wordt belast;

overwegende dat onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving uitwijst dat het beter beprijzen van deze milieuschade niet alleen een positieve bijdrage levert aan het verminderen van het grondstoffenverbruik, maar ook zorgt voor prikkels en dat deze beprijzing veel breder is dan alleen op de verbranding van fossiele grondstoffen;

overwegende dat een milieubelasting op vervuilende praktijken innovatie stimuleert;

verzoekt de regering om de adviezen in het rapport Fiscale vergroening: Belastingverschuiving van het PBL te onderzoeken en uiterlijk 1 maart 2018 een stappenplan te overleggen aan de Tweede Kamer met adviezen hoe die worden toegepast in het Belastingplan 2019,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, 50PLUS, SGP, FVD

Lees onze andere moties

Motie Van den Hul/Ouwehand c.s. over betrekken van diasporaorganisaties bij nieuw beleid

Lees verder

Motie Van Raan: onderzoek energiebelasting grondstoffengebruik en milieuschade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer