Motie Van Raan en Nijboer over een progressie ener­gie­be­lasting


22 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat de milieuschade beprijsd dient te worden om economische verstoringen te voorkomen;

constaterende dat de fossiele brandstoffen een grote rol spelen in de Nederlandse economie en dat de milieuschade hierdoor groot is;

verzoekt de regering om, een progressieve tariefstructuur voor energiebelasting te onderzoeken die aansluit bij het principe dat meer vervuiling leidt tot een hogere belastingdruk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Nijboer


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PVDD, DENK, PvdA

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, FvD, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Arissen: verbod op het inzetten van sleepnetten

Lees verder

Motie Van den Hul/Ouwehand c.s. over betrekken van diasporaorganisaties bij nieuw beleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer