Motie van de leden Klever en Ouwehand over open­breken van lang­jarige export­con­tracten


12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland via langlopende exportcontracten verplicht is om een aanzienlijke hoeveelheid Gronings gas te exporteren;

overwegende dat dit een toekomstige verdere reductie van de hoeveelheid te winnen Groninger gas beperkt;

van mening dat wij zuiniger moeten zijn op ons Groninger gas;

verzoekt de regering, de langjarige exportcontracten open te breken, zodat er minder Gronings gas verplicht geëxporteerd hoeft te worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, CU, SGP, GrKÖ, GrBvK, Klein