Motie Akerboom over de reduc­tie­plannen van de industrie in lijn brengen met het 1,5 graden­sce­nario


20 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wereld heeft afgesproken te streven de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden,

overwegende dat de industrie met het huidige reductiepad zoals beschreven in de KEV 2022 op ramkoers ligt met het klimaat,

verzoekt de regering de reductieplannen van de industrie in lijn te brengen met het 1,5 graden scenario,

en gaat over tot de orde van de dag.

Akerboom


Status

Ingediend

Voor

Tegen