Motie Akerboom over de miljarden voor CCS inves­teren in natuur­lijke CO2-opslagen


20 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat CCS een controversiële, dure oplossing is die de klimaatcrisis niet bij de bron aanpakt,

constaterende dat CCS nu ook op juridische grenzen stuit,

constaterende dat een nieuwe studie van de Partnership for Policy Integrity (PFPI) laat zien dat de capaciteit van onze natuurlijke CO2-opslagen, namelijk onze Europese bossen, hard achteruit gaat,

constaterende dat vernat veen en gezonde oceanen met walvissen ook natuurlijke effectieve CO2-opslagen zijn,

constaterende dat in het nieuwe Biodiversiteitsverdrag voorgesteld wordt om natuurlijke oplossingen in te zetten om de gevolgen van de klimaatcrisis te minimaliseren,

verzoekt de regering om de miljarden voor CCS te investeren in natuurlijke CO2-opslagen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Akerboom


Status

Ingediend

Voor

Tegen