Motie tot plan van aanpak voor nieuwe sociale werk­voor­ziening


21 september 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat uit recent SCP-onderzoek blijkt dat na invoering van de Participatiewet, de baankansen voor mensen met een beperking fors zijn afgenomen;

Overwegende, dat de SER in 2016 een verkenning heeft uitgebracht over de toekomst van de sociale werkvoorziening;

Verzoekt de regering, in lijn met de SER-verkenning een plan van aanpak te maken voor een nieuwe sociale werkvoorziening;

En gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen
Asscher
Klaver
Krol
Thieme
Kuzu
Wilders


Status

Verworpen

Voor

FvD, PvdA, PvdD, SP, 50PLUS, DENK, GL, PVV

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP