Motie om decen­tra­li­saties van over­heids­taken naar gemeenten in een duidelijk raamwerk te oormerken


21 september 2018

De Kamer gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er de afgelopen jaren veel taken en verantwoordelijkheden van het Rijk naar gemeenten zijn overgehveld, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke ondersteuning of duurzaamheidslening,

overwegende dat gemeenten hierbij veel beleidsvrijheid hebben gekregen, waardoor er grote verschillen ontstaan waar inwoners aanspraak op kunnen maken,

overwegende dat dat onduidelijkheid én ongelijkheid met zich meebrengt, wat zeer onwenselijk is,

verzoekt de regering de bestaande en toekomstige decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten in een duidelijk raamwerk te oormerken, om vérgaande ongelijkheid tussen gemeenten te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol
Marijnissen
Thieme
Kuzu
Wilders


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, 50PLUS, DENK, SP

Tegen

CDA, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, GL, SGP