Motie om afschaffen divi­dend­be­lasting in apart wets­voorstel voor te leggen aan Tweede Kamer


21 september 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de regering aan het wetsvoorstel over het belastingplan 2019 onder andere een separaat wetsvoorstel over het afschaffen van de dividendbelasting heeft gekoppeld,

Constaterende dat de huidige minister van Financiƫn de indiener was van de aangenomen motie die tot doel had deze praktijken voor de toekomst te sluiten,

Verzoekt de regering het afschaffen van de dividendbelasting alsnog in een apart wetsvoorstel voor te leggen aan de Tweede Kamer,

En gaat over tot de orde van de dag,

Krol
Asscher
Wilders
Klaver
Van der Staaij
Baudet
Thieme
Marijnissen
Kuzu


Status

Aangehouden

Voor

Tegen