Motie Thieme: zonne­pa­nelen op Schiphol


20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zonnecellen op Schiphol 25% van de energiebehoefte van de luchthaven kunnen voorzien,

constaterende, dat Schiphol de ambitie heeft om CO2 neutraal te worden,

overwegende, dat zonnepanelen rond de start- en landingsbanen het gebied minder aantrekkelijk maakt voor grote vogels en bijdraagt aan de veiligheid,

verzoekt de regering, voorstellen te doen om de aanleg van zonnepanelen langs start- en landingsbanen, taxibanen en op de daken van de grote hallen van Schiphol te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

SP, CU, GL, PvdD, 50+

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, SGP, Bontes