Motie Thieme: landbouw in Lucht­ha­ven­in­rich­tings­be­sluit


20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de akkers rond Schiphol een grote aantrekkingskracht hebben op ganzen,

constaterende, dat de pilot onderploegen graanresten het aantal vliegbewegingen van ganzen over Schiphol 90% deed afnemen,

overwegende, dat onderzoeksbureau Arcadis heeft geadviseerd om de aantrekkende werking van akkers in de zone 0-6 kilometer rond Schiphol weg te nemen,

verzoekt de regering, bij de volgende wijziging van het LIB ‘landbouw’ op te nemen in artikel 2.2.3, voor zover die een aantrekkende werking heeft op vogels,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen