Motie Grashoff/Thieme: zie af van het schrappen van het nationale fosfaat­pro­duc­tie­plafond


14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de Staatssecretaris van Economische Zaken, af te zien van het verzoek aan de Europese Commissie voor het schrappen of verhogen van het nationale fosfaatproductieplafond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, GrK├ľ, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet, 50PLUS