Motie Thieme: onderzoek naar de effecten van fosfaat­rechten op mili­eu­kaders en maat­schap­pe­lijke wensen zoals weidegang en dieren­welzijn


14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een ex-ante evaluatie uit te laten voeren naar de effecten van het stelsel van fosfaatrechten op alle, voor de melkveehouderij relevante, milieukaders en maatschappelijke wensen zoals weidegang en dierenwelzijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, GrBvK, GrK├ľ, Klein, VanVliet, Houwers