Motie: kom met een wets­voorstel om het asso­ci­a­tie­verdrag met Oekraine af te keuren


13 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kiesraad heeft vastgesteld dat er sprake is van een geldig referendum;

van mening, dat gevolg moet worden gegeven aan het advies dat door een ruime meerderheid van de kiezers is uitgesproken om het Associatieverdrag EU-Oekraïne af te wijzen;

verzoekt de regering, uitvoering te geven aan artikel 11 van de Wet raadgevend referendum en zo spoedig mogelijk over te gaan tot het indienen van een intreldcingswet inzake de goedkeuring van het Associatieverdrag EU-Oekraïne,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel
Van Haersma Buma
Verhoeven
Segers
Van der Staaij
Thieme
Grashoff
Krol
Van Klaveren
Wilders


Status

Ingediend

Voor

Tegen