Motie Thieme/Wassenberg: een adequate kennis­in­fra­structuur die bijdraagt aan duur­zaamheid in het onderwijs


10 februari 2016

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat onderzoek, begeleid door ministeries en uitgevoerd door het Groene Brein, aantoont dat slechts een klein aantal scholen systematisch met duurzaamheid bezig is;

Overwegende dat uit het onderzoek van het Groene Brein blijkt dat een groot aantal organisaties klaar staat om scholen te steunen en te ontlasten, maar dat de samenhang tussen de verschillende initiatieven ontbreekt,

Verzoekt de regering zich in te spannen voor een adequate kennisinfrastructuur, die bijdraagt aan een betere samenhang tussen de verschillende initiatieven en een betere aansluiting bij de lesprogramma’s van scholen,

Thieme

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen