Motie Thieme: voorkom wildvang van vogels uit Neder­landse natuur


8 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wilde vogels in Nederland op grote schaal worden gevangen en illegaal geringd;

constaterende dat een waterdicht systeem ontbreekt waarmee wildvang wordt voorkomen,

verzoekt de regering tot een verbod op het houden van vogels die ook in de Nederlandse natuur voorkomen,

en gaat over tot orde van de dag,

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

SP, GroenLinks, GrK├ľ, VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, GrBvK, 50PLUS, Houwers, VanVliet