Motie Thieme: geen jacht in natuur­ge­bieden


8 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jacht een ernstig verstorend effect heeft op alle diersoorten in het gebied,

verzoekt de regering de jacht in Natura-2000 gebieden niet toe te staan,

en gaat over tot orde van de dag,

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PartijvoordeDieren, GrK├ľ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, GrBvK, 50PLUS, Houwers, VanVliet