Motie Thieme voor een verbod op kolo­nie­huis­vesting


6 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een beperking van het uitvoeren van natuurlijk gedrag bij pluimvee mede kan leiden tot kannibalisme,

constaterende, dat koloniehuisvesting maar beperkt de mogelijkheid geeft tot het uitvoeren van natuurlijk gedrag bij pluimvee,

constaterende, dat het behandelen van snavels per 1 september 2018 verboden wordt,

constaterende, dat er vanaf 1 januari 2021 er een verbod komt op de verrijkte kooi,

verzoekt de regering, uiterlijk per 1 januari 2021 een verbod op koloniehuisvesting in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

PvdA, PVV, VVD, CDA, D66, SGP, ChristenUnie, 50+, Bontes