Motie Thieme: bein­diging dubben van kammen door fokverbod wit bevederde hanen


6 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat binnen de ambitie van het kabinet om te komen tot een pluimveehouderij zonder ingrepen, het dubben van kammen bij wit bevederde hanen niet past,

verzoekt de regering, met een fokverbod te komen voor wit bevederde hanen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen