Motie Ouwehand: vast­leggen oorspron­ke­lijke EHS en robuuste ecolo­gische verbin­dingen


6 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering de oorspronkelijk EHS wil aanleggen;

constaterende, dat diverse provincies na het natuurakkoord robuuste verbindingszones en nieuwe natuur geschrapt hebben;

overwegende, dat deze ontgrensde gebieden planologische bescherming missen om onomkeerbare ontwikkelingen te voorkomen waardoor realisatie van de oorspronkelijk EHS onmogelijk word gemaakt;

verzoekt de regering, de oorspronkelijke EHS en de robuuste ecologische verbindingen planologisch vast te leggen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (BARRO),

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50+, D66, GroenLinks, SP

Tegen

PVV, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, Bontes, PvdA