Motie Thieme voor btw-verhoging op vlees en zuivel en btw-verlaging op groente en fruit


21 september 2018

Voorzitter,

Een van de grote gemiste kansen van dit kabinet is dat de verhoging van de BTW niet is gebruikt om duurzame consumptie goedkoper te maken en niet-duurzame consumptie duurder.

Door dit onderscheid niet te maken, is dit een ordinaire lastenverzwaring voor de burger, terwijl het ‘vervuiler betaalt’-principe centraal zou moeten staan.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een algemene verhoging van de BTW geen recht doet aan het ‘vervuiler betaalt’-principe,

constaterende dat vlees het meest milieuvervuilende en klimaatonvriendelijke onderdeel is van ons voedselpakket;

verzoekt de regering, af te zien van de algemene verhoging van het btw-tarief en in plaats daarvan de BTW op vlees en zuivel te verhogen en die op groente en fruit te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Thieme
Klaver


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SP, SGP, 50PLUS, DENK