Motie Thieme c.s.: besteed het volledige budget voor de warme sanering van de varkens­hou­derij aan het daad­wer­kelijk saneren van de varkens­hou­derij


21 september 2018

Voorzitter,

Omdat ons landbouwsysteem decennialang is gericht op productie tegen zo laag mogelijke kosten, met schaalvergroting en intensivering als gevolg, zijn we beland in de situatie dat het kabinet 200 miljoen euro belastinggeld moet uittrekken voor een warme sanering van de varkenshouderij in overbelaste gebieden.
Nu blijkt uit de eerste uitwerking van dit plan dat de minister van Landbouw van dit bedrag tenminste 60 miljoen euro wil uitgeven aan nieuwe subsidies voor de varkenshouderij.

Voorzitter, saneren is iets heel anders dan subsidiëren.
Daarom de volgende motie:De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in het regeerakkoord 200 miljoen euro is uitgetrokken voor een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden,

constaterende, dat de minister van LNV slechts 120 miljoen euro wil besteden aan het daadwerkelijk uitkopen van varkenshouders (en dus het verminderen van het aantal varkens), en minstens 60 miljoen euro wil uitgeven aan nieuwe subsidies voor de varkenshouderij,

verzoekt de regering het volledige budget dat is gereserveerd voor de warme sanering van de varkenshouderij te besteden aan het daadwerkelijk saneren van de varkenshouderij,en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Klaver
Marijnissen
Asscher
Krol
Kuzu


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, SP, 50PLUS, DENK, GL

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Thieme voor btw-verhoging op vlees en zuivel en btw-verlaging op groente en fruit

Lees verder

Motie Zeker zijn van een goede Leraar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer