Motie Thieme: voeg doel­stel­lingen voor duurzaam voedsel en minder voed­sel­ver­spilling toe aan EU-pakket circu­laire economie’


2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat duurzame voedselproductie en -consumptie onmisbare onderdelen zijn van een circulaire economie,

verzoekt de regering te pleiten voor het opnemen van doelstellingen voor de vermindering van voedselverspilling en het verduurzamen van voedselproductie en consumptiepatronen, inclusief de transitie naar een meer plantaardig dieet, in het ‘EU-pakket circulaire economie’,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, GrKuÖz

Tegen

PvdA, VVD, CDA, SGP, 50PLUS, PVV, GrBovK, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet