Motie Thieme: geen nieuwe toelating van glyfosaat voor de Europese markt


2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat glyfosaat door de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC) is aangemerkt als waarschijnlijk kankerverwekkend, en dat onderzoekers wereldwijd erop wijzen dat glyfosaat hormoonverstorend werkt,

constaterende dat glyfosaat in grote hoeveelheden wordt aangetroffen in het oppervlaktewater, in gewassen en in voedingsmiddelen,

constaterende dat de Europese Commissie glyfosaat voor nog eens 15 jaar wil toelaten en de producent tot 1 augustus dit jaar de tijd geeft om aanvullende informatie over de hormoonverstorende effecten aan te leveren, terwijl de Europese Ombudsman recent heeft geoordeeld dat het in strijd is met de wet om toelatingen af te geven wanneer de risicobeoordeling niet volledig is uitgevoerd,

constaterende dat vooraanstaande wetenschappers erop wijzen dat er fouten zijn gemaakt in de risicobeoordeling van glyfosaat door de EFSA, en zij de Commissie oproepen om een transparante wetenschappelijke review uit te voeren,

verzoekt de regering tegen een hernieuwde toelating van glyfosaat voor 15 jaar te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, PVV, GrKuĂ–z

Tegen

PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, GrBovK, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet