Motie Thieme: verplicht toegang open water voor vlees­eenden


2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de toegang tot open water voor vleeseenden te verplichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen