Motie Thieme: verplicht schoon en droog stro in veehou­derij


2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de afwezigheid van een schone, droge en zachte ondergrond kan leiden tot gebreken en dierziekten,

verzoekt de regering de aanwezigheid van schoon en droog stro in de veehouderij verplicht te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen