Motie Thieme: stop CO2-bedwelming in varkens­slach­te­rijen


2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat CO2-bedwelmingsmethoden in varkensslachterijen leiden tot ernstige stress en pijn bij varkens.

verzoekt de regering een einde te maken aan deze methode,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

GroenLinks, SP, CU, SGP, CDA, D66, 50+, PvdA, VVD, PVV, Bontes