Motie Thieme: stop bij fokken extra spenen bij zeugen


2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het fokken op de geboorte van hoge aantallen biggen en het bij fokken van extra spenen bij zeugen, ongewenste ontwikkelingen zijn in de intensieve veehouderij,

verzoekt de regering een einde te maken aan deze fokpraktijken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer