Motie Thieme: Vergroen het belas­ting­stelsel; goed voor milieu en werk­ge­le­genheid


18 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de breed gedeelde wens om tot een verlaging van de belasting op arbeid te komen, zonder dat er op voorhand taboes worden aangegeven bij de invulling daarvan,

constaterende dat een verschuiving van de belastingdruk van arbeid naar vervuilende activiteiten en schaarse grondstoffen grote milieuwinst oplevert en werkgelegenheid creƫert,

verzoekt de regering een kader te presenteren voor de hervorming van het belastingstelsel, en daarin ook te zorgen voor een duidelijke vergroening van het belastingstelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Pechtold


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, 50+Baaij, 50+Klein, D66, GL, SP

Tegen

VVD, CDA, PVV, PvdA, SGP, GrBvK, VanVliet