Motie Thieme: kom met een lange­ter­mijn­visie op klimaat


18 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Planbureau voor de Leefomgeving in haar meest recente Balans voor de Leefomgeving aangeeft dat:

  • Nederland onvoldoende voorbereid is op ingrijpende veranderingen – in demografie, klimaat, biodiversiteit en de beschikbaarheid van grondstoffen – die zich in de komende decennia kunnen openbaren;
  • een schone, gezonde en veilige leefomgeving nú om krachtig beleid vraagt, waarbij er nú extra stappen moeten worden gezet om de langetermijnopgaven het hoofd te bieden;
  • transities moed en leiderschap vergen, bijvoorbeeld in de vorm van een heldere, krachtig ondersteunde doelstelling voor de lange termijn, en dat een dergelijke langetermijndoelstelling ontbreekt in Nederland;

verzoekt de regering om dit parlementair jaar te komen met een coherente strategie voor het doorvoeren van de benodigde en gewenste systeemveranderingen, waarin paden worden geschetst voor de transitie naar een volledig duurzame samenleving in 2050,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Pechtold


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, GL, D66, CU, SGP, 50+Baaij, 50+Klein

Tegen

PVV, VVD, CDA, GroepBontes, VanVliet