Motie Van Gerven/Thieme: Europees handels - en import­verbod op wasbeer­hon­denbont


10 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering zich sterk te maken voor een Europees handels- en importverbod op wasbeerhondenbont,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven
Thieme


Status

Aangenomen

Voor

PVV, SGP, CU, 50PLUS/Baaij, D66, GL, PvdA, SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, 50PLUS/Klein, GrBvK, VanVliet