Motie Thieme: verbod op neusring bij fokstieren


2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat huisvesting en verzorging van stieren zodanig kan worden ingericht dat de veiligheid van verzorgers gewaarborgd is,

verzoekt de regering het aanbrengen van een neusring bij fokstieren te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen