Motie Ouwehand: onderzoek moge­lijkheid elek­trische verdoving van kreeften en krabben en informeer de Kamer


2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de mogelijkheid van elektrische verdoving van ongewervelde dieren zoals kreeften en krabben nader te onderzoeken en de Kamer te informeren over de voortgang;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Wijziging van motie Ouwehand: onderzoek en standaardiseer elektrische verdoving van kreeften en krabben:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de mogelijkheid van elektrische verdoving van ongewervelde dieren zoals kreeften en krabben nader te onderzoeken en doelstellingen te formuleren voor het standaardiseren van elektrische verdoving van deze dieren voorafgaand aan de slacht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, Bontes, ChristenUnie, 50+, D66, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

VVD, SGP