Motie Ouwehand: over beëin­diging van de verkoop van onge­schikte huis­vesting


2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huisvesting van dieren uit het oogpunt van dierenwelzijn te allen tijde verantwoord dient te zijn, zoals opgenomen in het Besluit gezelschapsdieren,

verzoekt de regering, met een concreet tijdpad duidelijk te maken wanneer de verkoop van ongeschikte huisvesting en andere producten die schadelijk zijn voor dieren, in Nederland is beëindigd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, GrKÖ, GrBvK, Houwers, Monasch, VanVliet