Motie Thieme: verbod op de toepassing van anti-zuig­mid­delen


27 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Hans Hopster, senior onderzoeker en themaleider dierenwelzijn bij de Animal Science Group van de WUR, stelt dat neusbeugels met punten kunnen leiden tot pijn en irritatie bij kalveren[1],

Overwegende dat dergelijke anti-zuigvoorzieningen niet meer van deze tijd zijn,

verzoekt de regering een verbod in te voeren op de toepassing van deze anti-zuigmiddelen in de veehouderij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

[1] http://www.milkstory.nl/artikel/de-waarheid-achter-de-anti-drinkbeugel


Status

Aangehouden

Voor

Tegen