Motie Thieme: plan van aanpak om het kalf bij de moederkoe te houden


27 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het onmiddellijk na de geboorte weghalen van kalveren bij hun moeder ernstige gevolgen heeft voor het welzijn en de weerstand van zowel kalf als koe;

verzoekt de regering om binnen een half jaar een plan van aanpak te presenteren dat er op gericht is kalveren voor bepaalde tijd bij de moeder te laten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, GrKuÖz, Klein, PVV

Tegen

VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, GrBovK, VanVliet, Houwers