Motie Wassenberg: maximaal 12 mrd m3 gaswinning in Groningen


26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister zegt veiligheid voorop te stellen bij het gaswinningsbesluit,

overwegende dat veiligheid zou moeten betekenen dat bewoners geen aardbevingen meer hoeven te vrezen,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat vanuit veiligheidsoogpunt het maximale gaswinningsplafond in het Groningenveld ligt op 12 miljard m3 per jaar, maar dat de minister deze route tot nu toe nog niet heeft verkend,

verzoekt de regering voor de zomer een scenario uit te werken waarbij het gaswinningsplafond terug wordt gebracht naar 12 miljard m3 gas per jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA, SGP, 50PLUS, PVV, GrKuĂ–z, GrBovK, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer