Motie Ouwehand: Europees mora­torium op paar­den­vlees uit Noord- en Zuid-Amerika


20 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Food and Veterinary Office recente (aangekondigde) audits heeft uitgevoerd bij paardenslachterijen in Mexico en Canada en geconcludeerd heeft dat de omstandigheden in slachterijen, op vetmesterijen en tijdens transport onacceptabel waren,

constaterende dat deze conclusies de constateringen bevestigen die Europese inspectiediensten en internationale dierenwelzijnsorganisaties al jaren maken,

overwegende dat daarmee duidelijk is geworden dat paardenvlees afkomstig uit slachterijen in Noord- en Zuid-Amerika niet geproduceerd is naar geldende Europese eisen,

verzoekt de regering zich in te zetten voor een Europees moratorium op paardenvlees uit Noord- en Zuid-Amerika,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, GrK├ľ, 50+, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, D66, CU, SGP, GrBvK, Klein, VanVliet